Wat is Gestalt psychotherapie

Gestalttherapie (psychotherapie) komt voort uit de humanistische psychologie, en is een ervaringsgerichte therapie. Gestalt psychotherapie is de therapie van hier-en-nu. Ons vertrekpunt is het heden en alles wat daarin leeft, niet het verleden. Bijvoorbeeld de ‘angst’ voor de toekomst of het ‘verdriet’ over het verleden zijn in het ‘hier en nu’ aanwezig. Je kunt de toekomst niet oplossen en het verleden niet veranderen, maar de ‘emoties’ die toekomst of verleden bij je oproepen zijn ‘hier en nu’ aanwezig en die kun je alleen ‘hier en nu’ aanpakken.

Volgens de Gestaltbenadering ervaren wij als mensen psychische problemen wanneer het contact met onze omgeving verstoord is en wij niet in staat zijn om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.


Hoe werkt Gestalt psychotherapie

Je kunt niet voorkómen dat je in je leven problemen tegenkomt. Je kunt wel leren kiezen hoe je daarmee wilt omgaan en hoe je de verantwoordelijkheid kunt nemen voor je keuzes. De Gestalt psychotherapie richt zich op de veranderingen in de wijze van hoe je omgaat met je omgeving en niet op het afleren van ongewenst individueel gedrag. Je wordt geen ander, maar meer jezelf.

Als Gestalttherapeut help ik je om je gewaarzijn te ontwikkelen. Gewaarzijn is heel nauwkeurig registreren wat er gaande is. De vragen: “Hoe voelt dat? Waar voel je dat? Hoe is het voor je om dit te registreren? Wat doet dat met je als je dit zegt?” helpen je om dichter bij jezelf te komen. Je leert jezelf te bevragen om achter te komen wat je werkelijke behoefte is. In mijn Gestaltpraktijk wordt je ook uitgenodigd om met je gedrag te experimenteren, iets anders uit te proberen en te ervaren/proeven. Zo een experiment kan heel verhelderend werken. Alleen praten over je probleem, zorg of klacht blijft toch iets abstracts in zich hebben. Het in je eigen lijf ervaren gaat veel dieper en komen de problemen of verborgen emoties, behoeften, verlangens vanzelf boven water; je ervaart jezelf. Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.


Meer weten over Gestalt psychotherapie

Voor meer informatie over Gestalttherapie, verwijs ik u naar de site van NVAGT - Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie.