Individuele therapie


Hoe werkt Gestalt psychotherapie?

Volgens de Gestaltbenadering ervaren wij als mensen psychische problemen wanneer het contact met onze omgeving verstoord is en wij niet in staat zijn om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Wat is Gestalt psychotherapie?

Gestalttherapie (psychotherapie) komt voort uit de humanistische psychologie en is een ervaringsgerichte therapie.


Gestalt psychotherapie benadering richt zich op het hier-en-nu, waarbij we werken met alles wat er op dat moment speelt. Of het nu gaat om angst voor de toekomst of verdriet over het verleden, we kijken naar wat er op dit moment aanwezig is en hoe we daar samen mee om kunnen gaan.


Je kunt niet voorkómen dat je in je leven problemen tegenkomt. Je kunt wel leren kiezen hoe je daarmee wilt omgaan en hoe je de verantwoordelijkheid kunt nemen voor je keuzes. De Gestalt psychotherapie richt zich op de veranderingen in de wijze van hoe je omgaat met je omgeving en niet op het afleren van ongewenst individueel gedrag. Deze aanpak stelt je in staat om meer jezelf te worden en op een gezonde manier in verbinding te staan met de wereld om je heen.Meer weten over Gestalt psychotherapie

Voor meer informatie over Gestalttherapie, verwijsik u naar de site van  NVAGT -  Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie.Als Gestalttherapeut help ik je om je gewaarzijn te ontwikkelen. Gewaarzijn is het nauwkeurig registreren van wat er zich in jou afspeelt. Door vragen te stellen zoals: "Hoe voelt dat?" ,"Waar voel je dat?" en "Hoe is het voor je om dit te registreren?", help ik je om dichter bij jezelf te komen. In de praktijk word je aangemoedigd om te experimenteren met je gedrag, iets nieuws uit te proberen en te ervaren. Ik begrijp dat alleen praten over je probleem, zorg of klacht toch iets abstracts kan blijven en slechts de oppervlakte raakt. Door middel van ervaringsgerichte therapie laat ik je dieper in jezelf duiken en verborgen emoties, behoeften en verlangens ontdekken. Op die manier ervaar je jezelf op een dieper niveau en komen de ware oorzaken van je klachten naar boven. Het kan verrassend verhelderend zijn om op deze manier te werken en nieuwe inzichten te verkrijgen die anders verborgen zouden blijven.

Door de warme en professionele benadering van Gestalttherapie wordt er een boeiend proces in gang gezet. Dit proces kan soms pijnlijk en confronterend zijn, maar ook humoristisch en bevrijdend.

Naast Gestaltbenadering werk ik ook met o.a.:

Brainspotting: een innovatieve benadering in de psychologie dat de nieuwste wetenschappelijke inzichten over ons brein, trauma's en stressverwerking integreert. 

Voice Dialogue: met deze methode  in gesprek gaan met onze innerlijke stemmen, die de diversiteit van onze persoonlijkheid vertegenwoordigen. 

Systeembenadering: helpt bij het onthullen van zowel zichtbare als onzichtbare dynamieken in het (familie) systeem, inclusief bijbehorende symptomen en verborgen mechanismen.

Mindfulness: valt binnen het bredere concept van 'gewaarzijn' binnen de gestalttherapie


unsplash